Nytt från styrelsen

Information från klubbens styrelsemöten

2023-01-12:

 • SMBK har fått förfrågan från Flens Kommun om att ta över kommunens båtplatser i den inre kanalen i Skebokvarn (26 st) på grund av att djupet i kanalen succesivt minskar och muddring är inte aktuellt. Kommunen står för erforderlig utbyggnad av SMBKs bryggor. Dialog med kommunen om denna plan inleds i slutet av januari.
 • Årsmöte 2023 fastställt till 23 mars kl 19:00 i Skebokvarnsgården. 
 • Planerade aktiviteter under 2023:
  • Nya båtplatser/bryggor enligt punkt ovan
  • Komplettering av stolpar för befintlig brygga
  • Reparation av ramp
  • Nya bojar
  • Elinstallation
 • SMBK medarrangör för föredrag om malen i Skebokvarnsgården 2 mars kl 18:00. Öppet för alla.