Nytt från styrelsen

Information från klubbens styrelsemöten

2022-10-10:

 • Beslut om inköp av nya körplattor till rampen eftersom befintlig plåt är rostangripen.
 • Planering av arbetsdagar 15-16 oktober.
  • Material till bryggor och nya skyltar anskaffat.
  • Det som bland annat behöver göras är:
   • Röja vass
   • Komplettera en del bryggstolpar
   • Byta anslagstavlor
   • Grusa parkeringsplats


2022-09-13:

 • För installation av el behövs ägandefrågan och avtal med Flens kommun redas ut. Möte med ansvariga på kommunen planerat till vecka 42.
 • Vi planerar en extra arbetsdag under hösten för att bland annat byta ut anslagstavlor, lägga ut mer grus på parkeringsplatsen och förlänga en del bryggstolpar.
 • Förslag att höja medlemsavgiften till 500 Kr. Att beslutas vid årsmötet 2023.
 • Vid ett antal tillfällen har grinden lämnats olåst och nyckelskåpet öppet. Klubbens medlemmar uppmanas därför att komma ihåg att låsa. Denna uppmaning kommer också att ges till de som löser rampavgift eller säsongskort.


2022-08-09:

 • Offert för framdragning av el till hamnen har kommit från Vattenfall. Dialog pågår med kommunen.
 • Beslut:
   • att anskaffa två bojar: en för att ersätta den som saknas vid plats 43 och en ny till gästplatsen vid korta bryggan.
   • att köpa in vasskniv för att röja vassen runt framför allt korta bryggan.
   • att ersätta de slitna informationstavlorna vid infarten och vid bryggan med två nya (inköp) väderbeständga tavlor.
   • Att om väderleken tillåter hålla styrelsemötena på bryggan under sommarperioden och på så vis förbättra dialogen mellan styrelsen och klubbens medlemmar.
 • Nästa styrelsemöte planeras till 13 september (förhoppningsvis på bryggan!)